Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: City Life Church Kidszaal

10:00 - 10:40

Programma Sociale Stad

Anneke van der Geest en collega's

Het huidige zorgstelstel in Nederland is niet houdbaar. Door een toenemende zorgvraag van inwoners, dubbele vergrijzing en groei van de bevolking zal de druk op de zorg in de komende decennia steeds verder toenemen. Er is nu al personeelstekort in de zorg en deze tekorten zullen verder groeien. Hierdoor bestaat de kans dat problemen escaleren en zwaardere en intensievere zorg nodig zal zijn of dat mensen niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat we proberen dit te voorkomen. In Assen werken we graag samen met onze partners aan vier opgaven, die we ondergebracht hebben in het Programma Sociale Stad Assen.
Zo werken we aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en daarbij zoveel mogelijk eigen regie heeft.

  • Het versterken van de bestaanszekerheid. We ondersteunen inwoners in hun dagelijks leven, zodat zij de zekerheid hebben van voldoende inkomen, van zinvol bezig zijn overdag (zo mogelijk met betaald werk), een dak boven hun hoofd hebben en toegang hebben tot betaalbare zorg.
  • Het bevorderen van gezond gedrag. We stimuleren inwoners om gezond te leven, voldoende te bewegen en zo gezond mogelijk te eten en te drinken. We dragen bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en daarmee bevorderen we de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg (cure en care) in de (nabije) toekomst. In nauwe samenwerking met partners in Assen en de regio en de zorgverzekeraar voeren we het Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord uit.
  • Het versterken van de sociale basis in de wijken. We bevorderen contact- en ontmoetingsmomenten in de wijken en zorgen samen met alle partners in de stad voor toegankelijke, laagdrempelige voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van inwoners.
  • Het toekomstbestendig maken en houden van de zorg. We focussen hierbij op de onderdelen van zorg en ondersteuning waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn: de Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdhulp. We voeren de Hervormingsagenda Jeugd uit en de door-decentralisatie van Beschermd Wonen (per 1 januari 2024) in. Daarnaast voeren we het Programma Wonen, Zorg voor Ouderen uit en verbeteren we de overgang voor jongeren van 18- naar 18+.

Biografie

We komen op het Ontwikkelfestival graag in contact met iedereen die hieraan mee wil werken!

Mede namens het programmateam,
Anneke van der Geest,
Programmamanager Sociale Stad Assen