Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Zuidhaege de Schalm

14:00 - 14:30

Samenwerken tussen gemeente en Actium

Bestuurders in gesprek

Onder bezielende leiding van Henk Kieft van KAW gaan wethouder Cor Staal en Rein Swart, bestuurder van Actium, met elkaar in gesprek over hun samenwerking. Een prikkelende en enthousiasmerende bijeenkomst, waarbij veel actuele onderwerpen aanbod komen.

Biografie

Biografieën van alle aanwezigen in de discussie volgen zeer binnenkort.