Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: City Life Church grote zaal

13:50 - 14:30

Balanceren tussen regels en rek

Boukje

Boukje prikkelt, daagt uit, denkt mee en schetst een bereikbaar perspectief met deze lezing. Haar methodiek ‘De regels en de rek’ biedt een solide basis om stap voor stap toe te werken naar een situatie waarin regels en rek beter in balans zijn. Met ruimte voor professionele autonomie en houvast om te kunnen sturen op wat belangrijk is in jouw organisatie. Boukje daagt deelnemers tijdens haar lezing uit om in beweging te komen. Daarbij krijgen ze concrete tools in handen om dat ook echt te doen. Tijdens het festival kunnen deelnemers regels aandragen waar ze tegenaan lopen. Boukje probeert deze live tijdens haar keynote of na afloop in haar ontregelvlogs te ontregelen.

Biografie

Boukje Keijzer is als adviseur en procesbegeleider al ruim 20 jaar actief in de publieke sector. Sinds 2010 is ze directeur van 7Zebra’s, een creatief adviesnetwerk dat zich richt op het realiseren van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Van daaruit ontwikkelde ze een methodiek om meer mogelijk maken door de rek in de regels te vinden. Met haar Ontregelbus rijdt ze het land door om organisaties hierbij te helpen.

Inmiddels is Boukje een veelgevraagd spreker over dit onderwerp en heeft ze tientallen organisaties geholpen bij het vinden van ruimte in de regels. Gericht op cultuurverandering, maar vooral ook op het realiseren van doorbraken in concrete casussen of werkgebieden. Van oorsprong is Boukje communicatiewetenschapper en (gepromoveerd) sociaal psycholoog.