Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Drents museum statenzaal

10:00 - 10:40

Data gedreven wijkaanpak

Mijn Buurt Assen

Het is belangrijk om wijken, in samenwerking met de inwoners, veerkrachtig en leefbaar te houden. De mogelijkheden van data gedreven beleidsvorming biedt potentieel steeds meer mogelijkheden voor een lokale overheid. We onderzoeken daarom  een integrale data gedreven aanpak die ons ondersteunt in het bepalen welke thema’s de grootste impact hebben op de veerkracht en leefbaarheid van de wijken.

Het projectidee waar we aan werken, heeft als doel de veerkracht en leefbaarheid van wijken te verbeteren en te behouden. Dit willen we bereiken door een innovatieve integrale benadering te ontwerpen op basis van databronnen die we tot onze beschikking hebben. Dit project ontwikkelt, faciliteert en legitimeert een geïntegreerde data gedreven methode, gebaseerd op Artificial Intelligence, voor efficiëntere en effectievere beeld- en besluitvorming.  Burgerparticipatie maakt er een essentieel onderdeel van uit.

Biografie

Dagelijks zetten de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn zich in voor groene, veilige en gezellige buurten in Assen in de netwerkorganisatie Mijn Buurt Assen (MBA). Dit doen ze door projecten te organiseren, maar vooral door de initiatieven en ideeën van inwoners te stimuleren. Op de website vind je al dit soort buurtinitiatieven en activiteiten die bijdragen aan een leuk en mooi Assen.