Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Wil je ontsnappen uit het regelwoud? Stap dan in de enige echte Ontregelbus!

De Ontregelbus

Word je helemaal gek van de bureaucratie, waardoor je geen tijd meer overhoudt voor je echte werk? Ervaar jij onvoldoende ruimte voor de menselijke maat èn voor je eigen professionele autonomie? Wil je ontsnappen uit het regelwoud? Stap dan in de enige echte Ontregelbus!

De stoere, opvallende, bus is de plek bij uitstek waar je terecht kunt met je registratiefrustratie, proceduremoeheid of rekzucht. Noteer tijdens het Ontwikkelfestival de regels waar jij tegenaan loopt op de Ontregelkaart die je bij de ingang krijgt en geef hem af bij de Ontregelbus. Spreker Boukje Keijzer probeert deze live tijdens haar keynote of na afloop in haar ontregelvlogs te ontregelen. Zo biedt de Ontregelbus concrete handvatten om aan de slag te gaan met het creëren van een betere balans tussen regels en rek, tussen houvast en ruimte. Want ontregelen dat kun je zèlf!

Biografie

Met de Ontregelbus rijden we door het hele land om organisaties te helpen bij de aanpak van de regeldruk. Met inspirerende keynotes, verdiepende masterclasses, uitgebreide stap-voor-stap ontregeltrajecten, het starten van een lokale ontregelbeweging of training van interne ontregelaars.

 

We leren je balanceren tussen regels en rek, tussen houvast en ruimte. Met talloze voorbeelden van hoe het anders kan. Zodat je met frisse moed en concrete handvatten de bus weer uitstapt. Want ontregelen dat kun je zèlf! Kijk voor meer informatie op www.deregelsenderek.nl!