Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Drents museum statenzaal

15:00 - 15:40

Polarisatie

Lenneke Sprik

Beschrijving van deze sessie volgt z.s.m.

Biografie

Lenneke is docent Integrale VeiligheidskundeDocent Integrale Veiligheidskunde aan de NHL Stenden Hogeschool. Ze heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en militair recht. In 2017 promoveerde Lenneke aan de Universiteit van Glasgow in het internationaal recht. Sindsdien heeft Lenneke vooral onderzoek gedaan naar aansprakelijkheidskwesties in militaire operaties en veiligheidssectorhervormingen. Als docent Internationale veiligheid werkte Lenneke voor de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam, voordat ze in januari 2022 de overstap maakte naar de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Als docent-onderzoeker verzorgt Lenneke binnen deze opleiding onderwijs op het gebied van internationale samenwerking op het gebied van veiligheid, politicologie en sociale veiligheid.

Lenneke maakt sinds februari 2023 deel uit van de onderzoeksgroep Cybersafety. Binnen de onderzoeksgroep vervult ze de rol van kennismakelaar voor het project Sprong. Doel van dit project is om een expertisenetwerk digitale weerbaarheid op te bouwen in samenwerking met de Haagse Hogeschool en Saxion. Lenneke zal hier een bijdrage aan leveren door de behoefte op het gebied van digitale weerbaarheid van organisaties in Noord-Nederland in kaart te brengen en de vertaalslag te maken naar onderzoeksvragen en -kansen.

Ook is Lenneke bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Drents Museum (1 van de festivallocaties).