Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: City Life Church Kidszaal

11:10 - 11:50

Het gebruik van Technologie in Zorg en Welzijn

Marja Meulenbelt

Vergrijzing zorgt voor een belangrijk vraagstuk is: hoe zorgen wij voor onze zorgvragers in de -nabije- toekomst? Het aantal zorgvragers neemt toe en de hoeveelheid zorgverleners neemt af. En tegelijk zien we ook een uitstroom van zorgmedewerkers. Technologie kan een middel zijn om zowel zorgvrager als zorgverlener te ondersteunen, maar dan moeten we dit wel gaan gebruiken. De waan van de dag overheerst, hoe zetten we die stap naar de toekomst? Wat is daarvoor nodig?

Welke technologieën kennen we? Welke technologieën zetten we in, welke niet en waarom niet? Waar kunnen we ondersteuning krijgen om technologie te gaan gebruiken? Op welke wijze zouden we van elkaar kunnen leren en samenwerken? Kom naar deze sessie om er alles over te horen

Biografie

Marja Meulenbelt is docent onderzoeker Greenwise.