Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Drents museum opzaal

15:00 - 15:40

Virtual Reality: kruip in de huid van een laaggeletterde

Peter Doorn

Kruip in de huid van een persoon die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Door middel van virtual reality ontdek je hoe het is om laaggeletterd te zijn en wat je als professional ervaart als je dit onderwerp moet aansnijden. Welke dynamiek ontstaat er tussen jou en de ander en hoe kun je die doorbreken? Wat betekent dit voor jouw werk vanuit de Gemeente Assen?

Na een kennismaking met VR besteden we kort aandacht aan deze vragen tijdens de workshop.