Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Zuidhaege de Schalm

11:10 - 11:50

Wijkgericht werken

Mijn Buurt Assen

Mijn Buurt Assen heeft ruime ervaring met wijkgericht werken: wat werkt wel en wat werkt juist niet?

In deze workshop zijn er interviews met MBA collega’s die werken in de wijken. Ook vertellen de drie programmanagers hoe Mijn Buurt Assen is georganiseerd en welke kansen Mijn Buurt Assen biedt. En natuurlijk gaan we in gesprek. Welkom!

Biografie

Dagelijks zetten de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn zich in voor groene, veilige en gezellige buurten in Assen in de netwerkorganisatie Mijn Buurt Assen (MBA). Dit doen ze door projecten te organiseren, maar vooral door de initiatieven en ideeën van inwoners te stimuleren. Op de website vind je al dit soort buurtinitiatieven en activiteiten die bijdragen aan een leuk en mooi Assen.