Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Podium Zuidhaege

13:45 - 14:45

Afsluiting Route 2023

Besloten voor iedereen in het sociaal domein