Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: City Life Church Kidszaal

15:00 - 15:40

Openbaar Bestuur in Turbulente Tijden

Eric ter Keurs

Onze samenleving is zoekend naar nieuwe verhoudingen, en het openbaar bestuur merkt dat. Nieuwe politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun impact op het openbaar bestuur. En daarmee ook voor de mensen die werkzaam zijn voor dat openbaar bestuur, of te maken krijgen met de effecten daarvan. En dat zijn alle burgers.
Hoe hebben we ons te verhouden tot het nieuwe krachtenveld? Is onze democratische rechtsstaat aan verbouwing toe? Overleeft deze de verbouwing? Vragen zoals deze wil ik graag met jullie behandeling in de sessie: openbaar bestuur in turbulente tijden.
Verwacht geen panklare oplossingen, want daar is het probleem te complex voor. Maar graag wil ik met jullie verkennen waar wij tegenaan lopen en hoe we ons daartoe kunnen verhouden. We leven in interessante tijden!

Biografie

Eric ter Keurs, bestuurswetenschapper, verbonden als docent aan NHL Stenden/Thorbeckeacademie, en als onderzoeker aan het Thorbecke Instituut Vitaal Bestuur.
Daarnaast statenlid in de Provinciale Staten van Friesland.
Eric ter Keurs heeft een lange staat van dienst bij de overheid; ruim tien jaar ambtenaar bij diverse overheden, vier jaar wethouder, twaalf jaar burgemeester, en enige jaren consultant. Met daarnaast allerlei nevenfuncties rondom het openbaar bestuur. Maar hij heeft na al die jaren nog steeds een grote voorliefde en fascinatie voor het openbaar bestuur!