Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

6 Juni 2023 - 10.00 - 16.00 uur

I

Samen zorgen voor de stad

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: City Life Church grote zaal

12:20 - 13:00

Verbeteringen willen we allemaal wel, maar hoe dan?

Ferenc van Damme

In een steeds complexere wereld middenin grote transities levert conventioneel communiceren, ‘betrekken’, ‘meenemen’ en toepassen van traditionele ‘burgerparticipatie’ met ‘the usual suspects’ minder en minder op, dat is duidelijk. En de enigen die nog serieus over ‘burgers’ spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf ‘burger’ noemt of voelt? Hetzelfde geldt voor de ‘jongeren’, of ‘hoog – en laagopgeleiden’, ‘eenzamen’, ‘kwetsbaren’, ‘vrijwilligers’ en al die andere termen die we met de beste bedoelingen gebruiken voor ‘de andere mensen’ waar we zelf niet toe denken te behoren. Maar wat werkt er dan wel? Van wie zijn die democratie, die organisatie, die ambities, die energietransitie, die zorg, dat onderwijs, die natuur, dat welzijn, die veiligheid, die leefomgeving, die vereniging nu eigenlijk? En hoe zit dat straks als de Omgevingswet toch echt van kracht wordt? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie heel rap een nieuw soort samenleving aan het maken zijn, vaak zonder zich daarvan zelf helemaal bewust te zijn? Hoe raken we mensen, om hen te laten voelen dat hun toekomst ook van hen is, om nieuwe mede-eigenaren, initiatiefnemers, bestuursleden, vrijwilligers, leden, stemmers te worden?… Hoe vinden wij onze eigen meerwaarde opnieuw uit in een samenleving vol versnippering, maar tegelijk ook steeds meer autonoom eigenaarschap? Wat zijn de inzichten en vaardigheden die je nodig hebt om te voorkomen dat jouw organisatie/partij/bestuur/vereniging voor 2030 ook een overbodige omroep, Thomas Cook/Neckermann, V&D, kerk, Nokia of Kodak wordt?… Theoretische, maar vooral praktische kennis van de belevingswerelden van verschillende doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razendsnel ontwikkelende ‘permanent bèta’ wereld, en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een streven naar echte dialoog in de zoektocht naar de route van een gefragmenteerde, gepolariseerde ik-wereld naar een vitale, samenredzame, evenwaardige ‘doe-democratie’! Iedereen beseft inmiddels dat het anders moet… De vraag is: HOE DAN?

Download Presentatie

Biografie

Ferenc van Damme, communicatiestrateeg, energetisch therapeut, dichter, participatie beleidsontwikkelaar bij Studio Vers Bestuur van de provincie Overijssel, winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector, lid van de expertcommissie Brenninkmeijer (participatie Klimaatbeleid) voor de Tweede Kamer en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam, leidt een vurige inspiratiesessie gebaseerd op overtuigende feiten, onderzoeken en cijfers, inspirerende praktijkervaringen, gezond verstand en werkbare inzichten. Ferenc werkt met de lerende partners van Studio Vers Bestuur nu al weer ruim 13 jaar aan (zelf-) inzicht om via innovatieve communicatiestrategieën de ‘kracht uit de samenleving’ beter aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren. Vooral ook met de groeiende groepen (vooral jonge) mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door besturen, raden, instituten en overheden; nu rond de 70% van de inwoners