Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Vijvertent

10:00 - 10:40

Speel mee met de wijkaanpak!

Miriam Winkel, Margot Bosch en Bas de Leeuw

Waan je in de wereld van de wijkaanpak. Die wereld is ook jouw wereld, omdat jij de wijkaanpak bent. De wijkaanpak staat voor wijkgericht werken; samen aan de slag in de wijk en buurten met en voor inwoners.

Tijdens het Ontwikkelfestival spelen we met jou het spel van de wijkaanpak. Speel met data, verbind thema’s en voer samen het gesprek!

Biografie

Miriam Winkel, omgevingsregisseur gemeente Assen en trekker van de wijkaanpak Lariks. “Als de gemeenteraad in juli het Wijkuitvoeringsplan Lariks 2024-2026 vaststelt, dan gaan we de opdrachten nader uitwerken. Onder leiding van trekkers of projectleiders worden (project)plannen ontwikkeld. Als omgevingsregisseur houd ik het totaaloverzicht en stuur ik op borging van de integrale samenwerking.”

Margot Bosch, is als beleidsadviseur vanuit Vaart Welzijn/Tintengroep lid van het kernteam Wijkaanpakken en het projectteam Wijkaanpak Lariks. “Mijn collega buurt(maatschappelijk)werkers zijn in het MBA-team nauw betrokken bij het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Wij denken en doen dan ook graag actief mee met het opstellen van de wijkaanpakken”.

Bas de Leeuw, programmaleider Leefbaarheid bij woningcorporatie Actium. Vanuit deze rol programmaleider Mijn Buurt Assen. Het programmateam is nauw betrokken bij de Wijkaanpakken in hoofdlijnen. Diverse collega’s vanuit Actium zijn betrokken bij de verschillende fases van de Wijkaanpak.