Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Terug naar programmaNaar BlokkenschemaMeld je aan

Zaal: Theaterkop

15:00 - 15:40

Een natuurinclusieve samenleving in 2050

Tjisse Brookman

Natuur heeft veel positieve effecten, ze maakt mensen weer gezond, bevordert samenwerking tussen mensen, zorgt voor meer welbevinden, kan meer dan 30% van de klimaatproblemen oplossen en heeft een positief effect op de economie. Herstel van natuur is herstel van de toekomst van onszelf en voor volgende generaties.

Samen met koplopers uit tien verschillende domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrije tijdseconomie, water en bedrijventerreinen wordt gewerkt aan het versterken van de 70% niet beschermde natuur waarin we dagelijks wonen, werken, reizen, spelen en recreëren.

Tijdens deze sessie kun je kennis maken met een aantal voorbeelden en krijg je tips hoe je hier ook zelf concreet mee aan de slag kunt.

Biografie

Tjisse Brookman is Adviseur natuur en gezondheid en o.a. bestuurslid bij de stichting Nature for Health. De stichting heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. Vanuit NFH is hij o.a. betrokken bij de Groene GGZ en Natuur op Recept. Daarnaast is hij ook als projectleider betrokken bij de stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW) en warm pleitbezorger van het Collectief Natuurinclusief.