Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Daag je hersenen uit

Erik Scherder

“Om de gevolgen van het coronavirus voor de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken, zitten we thuis. En dat lijkt nog wel even te duren. Maar juist dat thuis ‘zitten’ kan ertoe bijdragen dat de weerstand tegen virussen (ons immuunsysteem) verzwakt. Wereldwijd waren we al inactief en nu dus nog méér! En lichamelijke Inactiviteit kan afbreuk doen aan ons afweersysteem. Maar ook de stress die deze periode met zich meebrengt. Het gezin thuis, kinderen moeten nog schoolwerk doen, ouders werken thuis deels door. Wat voor invloed heeft deze stress dan op ons afweersysteem? De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat kunnen we er nu aan doen om ons afweersysteem zo sterk mogelijk te maken? De lezing gaat over de positieve invloed van bewegen, muziek en slaap op onze afweer. Maar ook dat (verplicht) tot rust komen een gunstig effect kan hebben op creativiteit en probleemoplossend vermogen! Het wordt een hele positieve en inspirerende lezing die de toehoorders uitdaagt om in actie te komen, op allerlei fronten.”