Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Welkom in de betekeniseconomie

Kees Klomp

Waarom vinden wij organisatie ontwikkeling nou eigenlijk zo belangrijk? Op die vraag antwoorden we vaak met de uitleg dat de wereld om ons heen zo snel verandert. Maar waar gaat dat dan onder andere over?

In deze masterclass neemt Kees Klomp ons mee in een nieuw economisch normaal: de Betekeniseconomie. Waar het voorheen veelal ging om eigen kennis en eigen geld, gaat het nu steeds meer om delen. Delen van kennis, maar ook van andere zaken. In de Betekeniseconomie draait het om een balans tussen welvaart (geld, levensstandaard), welzijn (gezondheid, levenskwaliteit) en welbevinden (geluk, levensomstandigheden). De Betekeniseconomie heeft grote gevolgen voor zowel burgers, bedrijven als bestuurders en biedt volop kansen voor nieuwe, vruchtbare samenwerkingen. Dat raakt dus ook ons werk!