Asser Ontwikkelfestival

in en om de Gouverneurstuin

4 Juni 2024 - 09.30 - 17.00 uur

(Netwerk)samenwerking

Werken vanuit de Bedoeling

Keynote spreker Wouter Hart

Wouter Hart is schrijver en spreker over het ‘werken vanuit de bedoeling’. Want het is juist die bedoeling die we soms kwijtraken in de veelheid aan regels, structuren, afspraken, procedures en overtuigingen die in de loop der tijd zijn ontstaan. En voor je het weet wordt een middel een doel op zich en doen we wat we doen omdat het zo hoort, zonder dat het misschien ook echt helpt… Hoe kan het werken vanuit de bedoeling helpen om echt aan te sluiten bij wat de samenleving van een gemeente vraagt?

Alvast een idee krijgen van ”werken vanuit de bedoeling”? Kijk dan hier: https://vimeo.com/611686051/bb204a930c